GESCHIEDENIS VAN EEN GEBOUW

De geschiedenis van uw huis (of uw molen, uw boerderij...)

U wilt de geschiedenis van uw huis kennen, de datum van de bouw of de eerste vermelding in de archieven, wie er woonde, hoe het eruitzag... Er bestaan veel documenten die een familiegenealoog kan gebruiken: oude en moderne kadasters, belastingarchieven, bouwaanvragen, volkstellingen, notariële akten, hypotheekarchieven...

Hieronder ziet u een voorbeeld van een huis uit het begin van de 16e eeuw in Bollène (84).

De oorsprong van uw rechten

Erfdienstbaarheden (recht van overpad, recht om water te putten, erfdienstbaarheid van beplanting, zichtdienstbaarheid, enz. Wanneer de eigenaars veranderen, blijven de erfdienstbaarheden dus bestaan. Vaak weten we of veronderstellen we het bestaan van deze erfdienstbaarheden zonder echt de oorsprong ervan te kennen. Maar soms is het nodig de oorsprong ervan te zoeken om je rechten te doen gelden.

Als u de oorsprong van een erfdienstbaarheid wilt vinden, aarzel dan niet om contact met ons opnemen.

Waterrechten

Molens kunnen "op recht" of "op titel" worden gegrond. Het onderzoek is gebaseerd op het zoeken naar een waterverordening uit de 19e eeuw. Als het onderzoek succesvol is, is de molen in de wet gefundeerd. Als dat niet lukt, moet u bewijzen dat uw molen vóór 1789 bestond en dat hij dus op een titel berust.

Als uw molen echter aan een rivier in staatseigendom ligt, hoeft u niet te bewijzen dat hij vóór 1789 bestond, maar wel dat hij vóór het Edict van Moulins van 1566 bestond.

Alleen een deskundige op het gebied van archiefonderzoek kan een dergelijke onzekere onderneming tot een goed einde brengen. Aarzel niet om contact met ons opnemen.